விபாசனா ஓர் அறிமுகம்

பௌத்த தியானமுறைகளை முறைப்படி கற்றறிந்த பயிற்றுநர் ஆகிய அமலன் ஸ்டேன்லி அதைப்பற்றி விளக்குகிறார். அமலன் ஸ்டேன்லி தமிழின் முக்கியமான கவிஞர், நாவலாசிரியர்

வி.அமலன் ஸ்டேன்லி : தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைகுருபூர்ணிமா, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரையோகத்தின் முகங்கள்